FANDOM


Erich Schröder - postać lekarza na Pawiaku występująca w randze Sturmbannführer. Rolę tego lekarza zagrał aktor i reżyser Grzegorz Emanuel.

Charakterystyka Edit

  • Pomimo wielkiej dyscyliny i groźnego wyglądu, nie sprawia wrażenia wariata oddanego ideologii nazistowskiej.
  • Okazuje empatię i troskę o dobro brzemiennej osadzonej na Pawiaku Polki Mileny. (zapewnia jej możliwość wypoczynku, podarowuje witaminy, chroni od wywózki do Obozu Śmierci.)

Będąc świadkiem porodu Mileny Erich przeżywa konfikt wewnętrzny. Na widok nowonarodzongo dziecka uśmiecha się, obiecuje że uwolni dziewczynę z więzienia.

  • Nie okazuje wrogości i pogardy wobec więżniarek leczących w więziennym szpitalu.
  • Z wyglądu jest szczupłym Nordykiem, urodą przypomina mieszkańców okolic Morza Północnego.