FANDOM


Bronek i jego Ojciec mają zostać rozstrzelani.Michał dowiaduje się,że tajemniczym mężczyzną,z którym spotyka się Tadeusz to Halbe.Wraz z Krawcem rusza,by ratować Generała Radziszewskiego przed aresztowaniem.Niestety Tannenberg aresztuje Żołnierza.Gubernator Fischer gratuluje sukcesu Tannenbergowi,Tadeuszowi i Halbemu.Zostają oni odznaczeni.Nina,znajoma Wandy i Bronka ginie z rąk Rainera.Pułkownik Brodowicz z Komendy Głównej rozwiązuje oddział chłopaków.Mają oni trafić w różne części kraj.Przed opuszczeniem Warszawy Michał,Władek,Janek i Bronek planują ostatnią wspólną akcję-zamach w Edenie.Podczas koncertu Ingi konspiratorzy wkraczają do lokalu i zabijają niemieckich oficerów.Ginie Tadeusz,Tannenberg,Halbe,Rappke, Fuchs i Inga.Rainer triumfuje.